Hvad er tvangstanker om sex med børn?

At have tvangstanker om sex med børn er ikke det samme som at føle sig seksuelt tiltrukket af børn.

Tvangstanker om sex med børn er ikke-lystfulde tanker om, at man gør noget seksuelt med eller over for et barn. Tvangstanker kan være nogle, som man aktivt tænker, eller tanker, som bare kører rundt i hovedet, uden man føler kontrol over dem.

Hvis du har seksuelle tanker om børn, kan du tænke over, hvad der passer bedst på dig:

a) Har du tilbagevendende tanker om sex med børn, som ikke gør dig seksuelt ophidset?

eller

b) Kan du blive seksuelt ophidset af at tænke på børn? 

Hvis du ikke bliver seksuelt ophidset af tankerne om børn, men tankerne ofte vender tilbage og føles svære at få ud af hovedet, er det sandsynligvis tvangstanker om sex med børn, du har.

Hvis man har tvangstanker om sex med børn, kan man godt frygte, at man kommer til at gøre det, man tænker på, i virkeligheden. Sådanne tanker kan være meget skræmmende, og man kan blive meget bange for at miste kontrollen og komme til at gøre skade på andre.

Nogle mennesker med tvangstanker har også tvangshandlinger. Det kan fx være, at man vasker hænder hele tiden, at man tæller ting, eller at man altid skal gøre ting på en bestemt måde hver gang. Tvangshandlingerne kan kortvarigt dæmpe den angst og det ubehag, man føler, men er en del af en angstlidelse, som også kaldes OCD (obsessive compulsive disorder). 

Uanset om man bliver seksuelt ophidset af tankerne, eller tankerne er tvangstanker, kan det føles skamfuldt og ubehageligt at have tankerne.

Man kan heldigvis få hjælp til både tvangstanker og tvangshandlinger. Hvis du tror, at du har tvangstanker, kan du tale med din læge om at få en henvisning til behandling. Du kan også finde behandling hos private klinikker. Behandlingen kan være samtaleterapi eller medicin.

Hvis du derimod oplever at blive seksuelt ophidset af tankerne om børn, kan du også starte med at tale med din læge, men det er en anden slags hjælp, du har brug for. Her kan du læse om, hvad seksuelle tanker om børn er.

Her kan du læse om, hvordan du kan tale med lægen om seksuelle tanker om børn.